TARPESTI - scoala cu clasele I-VIII
 


educaţie
ciclul preprimar
Număr de copii >> gr.1 pregătitoare - 20 // gr.2 pregatitoare - 20 (total = 40)
Educatori >> Natalea COTFAS, Aneta SECHELARIU

 
 
ciclul primar
 
Număr de copii >> cl. I - 24 // cl. a II-a - 16 // cl. a III-a - 15 // cl. a IV-a - 29 (total = 84)
Învăţători >> Lăcramioara LUCA (cl. I ), Anca ARIO (cl.a II-a), Parascheva CRUCEANU (cl.a III-a), Gheorghe COTFAS (cl.a IV-a)
 
 
ciclul gimnazial
 

Număr de copii >>cl. V - 21 // cl. a VI-a - 21 // cl. a VII-a - 21 // cl. a VIII-a - 19 (total = 82)

Arii curriculare:

 
 
 

Comisii metodice:

Educatori
-responsabil: Aneta SECHELARIU
-planificare: 2008-09

Învăţători
-responsabil: Geta TIUBEICA
-planificare: 2008-09

Ştiinţe umaniste
-responsabil: Maria SAVIN
-planificare: 2008-09

Ştiinţe exacte
-responsabil: Gheorghe CUCOS
-planificare: 2008-09

Discipline tehnologice
-responsabil: Angelica GHITA
-planificare: 2008-09

Arte, Educatie fizică şi sport
-responsabil: Damian-Ioan POPA
-planificare: 2008-09

Diriginţi
-responsabil:
Elena ROTARU-POPA
-planificare: 2008-09